Privacybeleid

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7.10.2023.

De Hofaannemer, gevestigd aan Abdijbekestraat 62, 8200 Sint-Andries, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactinformatie

Abdijbekestraat 62
8200 Sint-Andries, België
+32(0) 471 41 62 97
info@hofaannemer.be
BE 0719.487.996

PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR DE HOFAANNEMER

De Hofaannemer verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van het soort gegevens dat door ons wordt verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Locatiegegevens, beperkt tot jouw regio (zoals land) voor analytische doeleinden
 • Gegevens over jouw surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

VERWERKINGSDOELEINDEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Hofaannemer verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
 • De Hofaannemer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

De Hofaannemer neemt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar mensen bij betrokken zijn.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Hofaannemer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens verstrekt via contactformulieren: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze noodzakelijk zijn voor de interne verantwoording van onze diensten en het mogelijk maken om onze diensten uit te voeren
 • Gegevens verstrekt via cookies en/of voor analytische doeleinden: deze gegevens worden anoniem verzameld en bewaard gedurende de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen en rapporten over verschillende periodes.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN

De Hofaannemer deelt jouw persoonsgegevens alleen met Google Analytics. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

RECHTEN MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen
 • Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Hofaannemer
 • Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben, naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hofaannemer.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit is om jouw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek en kunnen je doorverwijzen naar onze websitebouwer.
 • De Hofaannemer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende instantie: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

HOE BESCHERMEN WIJ JOUW GEGEVENS?

De Hofaannemer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hofaannemer.be

AANPASSINGEN

Indien de inhoud van dit beleid wordt gewijzigd, zal de aanvullende informatie hier worden gepubliceerd.